Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

cjrae Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bacau este unitate conexa a invatmantului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului coordonata de Inspectoratul Scolar al judetului Bacau. CJRAE Bacau reprezinta o institutie de invatamant special integrat specializata in oferirea, coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate: copiilor, elevilor, parintilor, cadrelor didactice, membrilor comunitatii pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de calitate, precum si asistenta necesara in acest sens. CJRAE Bacau coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean activitatea centrului judetean de asistenta psihopedagogica (CJAP), a cabinetelor de asistenta psihopedagogica, a centrelor si cabinetelor logopedice interscolare, colaboreaza cu centrele scolare pentru educatie incluziva in vederea asigurarii serviciilor educationale specializate, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza servicii specializate de mediere scolara. Obiectivele principale ale activitatii CJRAE: a.informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitatii didactico-educative, b.consilierea elevilor pentru dezvoltare personala si orientare in carierac.consilierea parintilor pentru sustinerea dezvoltarii personale a elevilor si integrarea optima a acestora in viata scolara, sociala si profesionala. 
mangeron Ca institutie de invatamant a Ministerului Educatiei Nationale, COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACAU asigura comunicarea strategica interinstitutionala, intre toti factorii implicati in sustinerea si dezvoltarea invatamantului preuniversitar: MEN, autoritati publice locale, servicii deconcentrate ale ministerelor in teritoriu, unitati scolare si comunitati locale. Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacau este o unitate scolara amplasata in partea de sud a municipiului Bacau, in imediata vecinatate a unei platforme industriale cu numeroase intreprinderi avand ca obiect de activitate industria constructoare de masini (S.C. DEDEMAN AUTOMOBILE Bacau, S.C. Subex S.A., S.C. World Machinery Works S.A., S.C. Robinete Industriale S.A., S.C. AEROSTAR S.A., S.C. Iveco S.A., S.C. Perom S.A., etc.). Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” ofera, cu prioritate locuitorilor din zona sudica a municipiului Bacau, respectiv din zona ocupationala I a judetului Bacau:-servicii educationale prin asigurarea educatiei de baza pentru toti conform cerintelor societatii si economiei bazate pe cunoastere prin formarea competentelor de baza: abilitati de comunicare, scriere, citire si calcul matematic, alfabetizarea digitala si informationala, cultura stiintifica si tehnologica, cultura antreprenoriala, comunicarea in limbi moderne de larga circulatie, cultura si conduita civica, cetatenia democratica, gandirea critica, capacitatea de adaptare la situatii noi, lucrul in echipa, interesul pentru dezvoltarea personala si invatarea continua;- servicii de formare profesionala initiala pentru profilurile si domeniile precizate mai sus. Deoarece calificarile profesionale din oferta educationala a scolii (tehnician proiectant CAD, technician mecatronist, tehnician in transporturi, tehnician in instalatii electrice, tehnician electrotehnist, etc.) asigura acestora competitivitate, adaptabilitate, flexibilitate, integrare si capabilitate de a lucra in conditiile economiei de piata in foarte multe domenii de activitate, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacau isi ofera serviciile educationale si cele de formare profesionala initiala locuitorilor din intreg judetul Bacau si chiar din judetele invecinate. In ultimii ani, rolul unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacau s-a modificat substantial, ca urmare a politicii de descentralizare a luarii deciziilor si a transferarii unor raspunderi la nivelul factorilor locali (Prefectura, Consiliul Judetean, consilii locale si conducerea scolilor) cu atributii in domeniul invatamantului. Misiunea Colegiului Tehnic „D. Mangeron” este de a oferi servicii de educatie si formare profesionala, ce au la baza calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor si deschiderea spre invatarea pe tot parcursul vietii.
cnegri Colegiul National "Costache Negri" Targu Ocna işi propune, in esenţă, ca printr-o imbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, să formeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică de succes, ataşată valorilor perene naţionale, locale şi universale, un cetăţean european democratic, performant. Studiul limbilor străine, utilizarea calculatorului şi a internetului, concomitent cu o atentă cultivare a valorilor civice, a talentelor şi abilitaţilor ştiinţifice, literar-artistice şi sportive ale elevilor se constituie in ţinte specifice; toate sunt susţinute de un conturat spirit de echipă profesor, elevi, părinţi şi de un definit climat de libertate spirituală.In acest fel, putem asigura o pregătire aleasă, de calitate, continuu ascendentă şi inalt performantă in concordanţă cu exigenţele unei societăţi democratice cu aspiraţii integratoare occidentale. In contextul asumării finalităţilor care propun formarea unui absolvent in măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ in viaţa socială, s-a impus necesitatea derularii unor activitati de consiliere si orientare scolara si profesionala, desfasurate cu ajutorul psihologului scolar, al profesorilor diriginti, in colaborare cu alte institutii.